CYKLOTURISTICKÉ TRASY

Sázavou prochází nedávno vytvořená Posázavská cyklotrasa číslo 19, která je určena především rekreačním cyklistům.

 Na rozdíl od turistické Posázavské stezky, která vede proti proudu řeky

od soutoku Sázavy k pramenům, začíná cyklotrasa:v obci Lísek u Žďáru nad Sázavou a pokračuje

přes Přibyslav, Havlíčkův Brod, Světlou, Ledeč, Zruč, Kácov, Český Šternberk, Sázavu, Týnec

až do Davle. Trasa vede převážně po pohodlných cestách a po silnicích II. a III. třídy. Na několika

těžko sjízdných místech se trasa odklání od řeky, aby se zase obloukem vrátila ke své hlavní tepně.

Zhruba stopadesátikilometrovou trasu z Davle do Světlé nad Sázavou lze ujet rekreračním tempem

za 4 dny. Trasa je značena žlutými směrovými tabulkami s obrázkem bicyklu. Výhodou putování

v Posázaví je také žel. spojení, které vede po celém toku řeky a může přepravit cyklisty i s koly.

Posázavská trasa se také kříží s jinými regionálními či dálkovými trasami, na něž dobře navazuje.

Pro nejbližší okolí města Sázavy jsou další trasy, které jsou kombinací silniček a lesních cest

a umožní dostat se na místa jinak nedostupné. Všechny trasy jdou lehce kombinovat, okruhy

nepřesahují 40 km. Jediný problém je však v tom, že se musí vyjet prudký kopec z údolí řeky

a překonat tak až 200 m výškový rozdíl. Severní okruhy mají výjezd mírnější, jižní jsou strmější.
 

Od našich chat pojedete lesní asfaltovou cestou směrem na Bělokozly a během cesty překonáte

150 metrový výškový rozdíl k Trucovně. Výhled směrem na Janovicko a Podblanicko Vám námahu

vynahradí. V Bělokozlích odbočíte vpravo na Xaverov a tam vpravo na Choratice. Mezi Xaverovem

a Choraticemi je možno odbočit na 16 kilometrový okruh vlevo po polní cestě k hájovně Čestín

a do Drahňovic (musíte přebrodit Křešický potok). Odtud vede asfaltová lesní cestička kopírující

Křešický potok až do Poříčka, v nádherném údolí s trampskými osadami. Na křižovatce v Poříčku

se dáte vlevo, vystoupáte prudký kopec do Čeřenic, kde je slavná studánka Habrovka a po rovince

a z kopce se vrátíte přes Bělokozly do Sázavy. Budete-li však za Xaverovem pokračovat na Choratice

a dále rovně silničkou směrem přes dálnici do Třemošnice, můžete udělat asi 25 kilometrový okruh

přes Divišov do Šternova a Měchnovna, kde je románský kostelík vpravo od silnice. Dále pokračujete

vlevo do Drahňovic a poté stejně jako v předešlé trase do Pořička a Sázavy. Zhruba stejně dlouhý je

okruh ze Šternova vpravo na Český Šternberk (asi 1 km za Šternovem vpravo je rybník, na jehož hrázi

stojí krásná barokní socha sv. Prokopa s nezvykle pitoreskním čertem). Sjedete do Šternberka a ještě

před mostem se dáte po rovině vlevo podél řeky asi 4 km do Poříčka a pak dále přes Čeřenice a

Bělokozly dolů z kopce k nám na Sedliště.

Když vyjedete ze Sedliště směr Sázava po státní silnici na Benešov do Dojetřic, u dojetřické hájovny

odbočte na 12 kilometrový okruh doprava lesem po rovině k hájovně Vestec a odtud doprava po rovině

do Samechova. Odtud vpravo "Myší dírou" prudkým kopcem dolů k žel. zastávce Stříbrná Skalice a

po mostě přes řeku k hostinci Na Marjánce. Pokračujeme-li však dále na Benešov, můžete na rovince

proti dvoru Javor odbočit vpravo na asi 15 kilometrový okruh a pod Hrádeckým vrchem po lesní silničce

sjíždět směrem na Bílč k hájovně Vestec a dále jako v předešlé trase. Na 20 kilometrový okruh

pokračujete po silnici na Benešov, před dálnicí odbočíte vpravo na Vodslivy a sjíždíte po silnici na Vestec

až do Chocerad. Tam přejedete řeku a za kostelem odbočíte vpravo a podél řeky po rovině jedete

na Marjánku. Na 25 kilometrový okruh nadjedete dálnici D1 a odbočíte směrem vpravo na Bělčice.

Do Bělčic podjedete dálnici a odbočíte vlevo lesní cestou na Komorní Hrádek. Mezi stromy uvidíte

nádherné pohledy do krajiny okolo Vranova. Z Komorního Hrádku sjedete do Chocerad a pokračujete

jako v předešlé trase až do Marjánky. Odtud je to na Sedliště cca 7 km.
 

Ze Sedliště sjedete z kopce do Sázavy, přejedete řeku a pojedete směrem na Uhlířské Janovice (okolo

kláštera), pod nechybským kopcem uhnete vpravo na Talmberk. Od Kroupova mírně stoupáte nádherným

údolím Tamberáku čili Úžického potoka do Talmberka. Zde se dáte vpravo na Rataje. Na křižovatce

u Vítkovické hájenky se můžete dát vpravo na 12 kilometrový okruh přes Mrchojedy do Samopší a

potom podél pravého břehu řeky po pěšině do Budína a Sázavy. Nebo se na křižovatce dáte rovně,

sjedete do Ledečka přes most a před nádražím uhnete vlevo. Vystoupáte do Bělokozel a odtud sjedete

na Sedliště. Nejkrásnější trasa je však dlouhá asi 30 km a je značená na zmíněné cykloturistické mapě

jako trasa č. 9. U Vítkovické hájenky pojedete vlevo na Rataje (na zámku mají malé muzeum),

projedete městečkem okolo hradu Pirkštejna dolů do údolí potoka. Přejedete železniční trať a vystoupáte

do Kozojed a na Zalíbenou. Cestou se Vám odkryjí nádherné pohledy do celého kraje. Na Zalíbené

zahnete vpravo, minete Otryby, kde je nádherný kostelík a sjedete do České Šternberka. Přejedete řeku

a podél levého břehu řeky Sázavy dojedete do Poříčka, vystoupáte do Čeřenic a přes Bělokozly zpět k nám.
 

Ze Sedliště sjedete do Sázavy, vyjedete po silnici na Uhlířské Janovice, vyšlapete na Nechybu, což je asi

80 metrový výškový rozdíl a oproti hospodě U Veterána zahnete vlevo na Benátky. Po sjezdu v Benátkách

zahnete vlevo na Kostelec údolím Moštického a Nučického potoka. V Komorcích můžete zahnout vlevo

na 20 kilometrový okruh přes Vlkančice, Starou Hůru a Piskočely do Sázavy. Budete-li však pokračovat

na Kostelec, odbočíte po 1 km vlevo lesní silničkou na Oplany, u hájovny přes Konojedy uhnete vlevo

na Stříbrnou Skalici a po 1km lesem uhnete vpravo a sjedete do Hradce. Odtud můžete jet kolem rybníků

Propast a Hrušov přes Stříbrnou Skalici do Sázavy, což je asi 25 km. Nejkrásnější cesta je však z Hradce

na Kostelní a Hradové Střimelice. V Hradových Střimelicích na návsi odbočíte vpravo na asfaltovou silničku

po hřebenech vrchů Žežule a Čapík. Výhledy do kosteleckého kraje jsou úchvatné a jedinečné. V remízech

kolem cesty se schovávají zasypané vchody slavných skalických stříbrných dolů. Cesta vede do Stříbrné

Skalice, odtud se dáte vpravo na Sázavu nebo na Čapíku uhnete vpravo mezi chaty a sjedete k řece,

odtud vlevo na Marjánku a do Sázavy. Okruh měří asi 30 km.

Sázavský blizák

Od roku 2000 pořádá pravidelně v červnu Cykloklub Sázava cyklistickou soutěž Sázavský blizák.

Pro závodníky bývá připraveno 12 klasických kategorií, rozdělených podle délky tratě (40 a 80 km),

pohlaví a věku závodníků. Start je většinou na nám. Voskovce a Wericha. Přihlášky na závod lze stáhnout

z internetových stránek www. sweb.cz/blizak.