INFO PRO TURISTY V POSÁZAVÍ

Posázavská stezka je jedna z nejstarších a krajině nejzajímavějších značených turistických cest.

Vede od ústí Sázavy do Vltavy přes Pikovice na Žampach až do Čerčan a poté pokračuje podél řeky

až do Žďáru nad Sázavou k pramenům Sázavy. V roce 1920 tuto stezku velkým nákladem vybudoval

Klub československých turistů. Od Pikovic k Žampachu jsou na stezce vybudovány můstky, schody

a vyhlídky do skalnatého kaňonu. Celou stezku od soutoku Sázavy s Vltavou proti proudu až

k pramenům popsal na popud sázavskéhom knihkupce J. Chábery v roce 1926 spisovatel Snížek.

Veliký vliv na objevení romantického sázavského údolí turisty mělo vybudování železnice z Prahy

do Vraného a Čerčan a dále pak z Čerčan do Rataj a Kolína a prodloužení Posázavské dráhy do Kácova,

Světlé nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou na počátku 20 století.

Dolní Posázaví se tak pro snadnou dostupnost stalo jednou z hlavních rekreačních oblastí Prahy.

Červenou barvou je v okolí Sázavy značena právě trasa Posázavské stezky. Přichází od Chocerad.

Modrá značka nás zavede jižním směrem na Český Šternberk přes Bělokozly a Čeřenice.

Zelená značka přichází od severu z Kouřimi, část trasy kopíruje legendární Čertovu brázdu,

která však vycházela nebo končila ještě severněji v Chotouni, údajném rodišti sv. Prokopa.

Tato trasa bývala také poutní cestou Chotouňských na slavnou sázavskou pouť (zač. července).

Žlutě označenou trasu tzv. Sázavský okruh připravil KČT Sázava v roce 1976.

Výchozím bodem je vlakové a autobusové nádraží. Odtud vede značka podél železniční trati,

přes silnici do stráně k altánku s výhledem na klášter a Černé Budy. Dále žlutá směřuje

současně se zelenou trasou z kopce přes trať do ulice V Edenu doleva ulicí Husovou za kostel

sv. Martina pod viadukt a za ním vpravo lesní cestou až ke studánce sv. Prokopa V Lázních.

Okruh pokračuje přes trať cestou proti proudu řeky přes most ke klášteru. Zde žlutá přechází

silnici a spolu s modrou značkou stoupá na Vlkánčický kopec, na křižovatce vpravo lesem po

rovině až ke křižovatce u mohil, odtud prudce vpravo dolů cestou podél Čertovy Brázdy.

Přejdeme tzv. Uhlířskojanovickou silnici a kolem louky Votočnice dojdeme proti proudu

Sázavy k lávce, přes ní až k silnici, kolem vodárny vlevo podél řeky až k loděnici, čtvrtí

rodinných domů Na Křemelce až k jezu Budín. Odtud se žlutá trasa vrací strmou skalnatou

strání mezi chaty, přes koleje, pod strání zvanou Na Skřivánku vpravo po silnici a vlevo

podél Skláren Kavalier zpátky k nádraží.